Limba:      
IV.4.1. BIOMOLECULE APICOLE – CORESPONDENȚE UMANE

 

Apiterapicele conțin un impresionant număr de substanțe direct asimilabile, utilizabile în biosinteza organismului uman.

De asemenea, fapt de o importanță majoră, apiterapicele conțin nu numai totalitatea elementelor organice și anorganice necesare homeostaziei organismului uman, ci și biomolecule care pot fi întrebuințate direct în starea în care sunt administrate, fără nici o prelucrare.

Rezultatele obținute în practica clinică ne îndreptățesc să afirmăm faptul că apiterapicele, al căror suport principal sunt produsele apicole, reprezintă cea mai importantă sursă de biomolecule care, avantaj de excepție, sunt biocompatibile până la identitate cu cele ale organismului uman.

Tabel nr. 1. Biomolecule apicole prezente în apiterapicele produse de către Apitherapy Medical Center (A.M.C.) - corespondențe umane  

În organismul uman

  În produsele apicole și în apiterapice

* Proteinele organismului uman sunt alcătuite, obişnuit, din 20 de aminoacizi esenţiali şi neesenţiali.

*Toţi aminoaciziinecesari organismului uman, esențiali și neesențiali, alături de o gamă însemnată de aminoacizi neproteinogeni, se află în produsele apicole; conțin, ca biomolecule, proteine.

* Acizii nucleici ADN şi ARN, sunt alcătuiţi din câte 4 nucleotide.

*Acizii nucleici AND și ARNdin produsele apicole sunt ubicuitari în polen, păstură, apilarnil.

* Elementele chimice din scoarţa pământului, necesare organismului uman: H, O, C, N, P, S, Na, K, Mg, Ca, Cl, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, B, Al, V, Mo, I, Si, Sn, Ni, Cr, Fe, Se.
 

*Toate aceste elementese află în polen, păstură, nectar şi propolis, iar prin acestea, în produsele apicole şi în organismul larvelor apicole.

*Avantaje: apiterapicele oferă aceste elemente ca săruri direct utilizabile la nivel molecular/celular.

* La baza structurii celulelor umanese afla C, H, O, N, S, P

*Produsele apicole oferă toate aceste elemente.

*Membrana plasmatică bilipidicăeste alcătuită din lipide, cărora li se adaugă o bogată încărcătură de molecule cu diverse structuri și roluri.

*Sfingozina și sfingomielina necesare sintezei mielinei umane

*Toate aceste lipide, ca atare sau ca biomolecule - sunt oferite de albine, și se află în structura apiterapicelor (colină, fosfatidilcolină, serină, inozitol etc.)

*Sfingozina și sfingomielinase află în produsele apicole și in apiterapice atât ca biomolecule direct utilizabile, dar și ca precursori ai acestora.

* În structura ADN şi ARN intră, în afară de acizi, proteine histone şi nehistone, compuşi fosfat, compuşi anorganici, cantităţi mici de glucide şi lipide

 

*Aceeaşi structură, cu unele informaţii genetice diferite, le au şi acizii nucleici ai polenului, păsturii, celulelor larvelor de trântori și albine.

*Apiterapicele conțin :1)cantități apreciabile de nuclei celulari; 2) toate substanțele care intră în structura AND și ARN.

* Celulele şi organitele lor, spre ex. mitocondriile şi ribozomii, au nevoie de ioni, îndeosebi C2+ şi Mg2+, care trebuie să fie supraunitari față de fosfor.

* În produsele apicole C2+ şi Mg2+sunt supraunitare faţă de P; același raport este menținut și în apiterapicele.
 

* Între enzimele peroxizomilor, se află catalaza.

* Catalazaeste o enzimă abundentă în apiterapice și are o structură biochimică identică celei umane.

* Celulele stem, precursoare ale tuturor celulelor umane.

*Celulele stem apicole, categoric, se află în structura apiterapicelor.

*  Colagenul, alte proteine fibrilare și proteazele-inclusiv colagenazele, sunt proprii organismului uman.

*Colagen şi alte proteine insolubile (fibrilare), ca și aminoacizii care le sunt precursori, precum și enzime colagenaze se află în apiterapice.

*Mastocitele umane secretăheparină și histamină.

* Heparina şi histamina sunt prezente în produsele apicole și în apiterapicele, ca biomolecule.

*Acid hialuronic-mucopolizaharid aflat în organismul uman - și hialuronidaza.

*Produsele apicole conţin acid hialuronic și  hialuronidaza.

*Lipoproteinele din organismul uman.

* Lipoproteinelexistă în forme identice în produsele apicole, motiv pentru care nu le mai enumerăm.

*Steroizii, ca șiGlucocorticoizii prezenți din organismul uman

*Ca substanțe, dar și ca biomolecule cu un număr identic de atomi de carbon

-Estran         C 18     Estrogeni

-Androstan   C19      Androgeni

-Pregnan       C21     Corticosteroizi

* Prostaglandinele umane

*Au surse de sintetizare în produsele apicole; exemplu: biomolecule de acidul linoleic pentru  sinteza  acidului arahidonic.

* MMP (metaloproteinaze) din organismul uman

* Se află şi în produsele apicole, ca atare, dar și ca biomolecule

* Este o corespondenţă între enzimele organismului uman şi cele din produsele apicole: oxidoreductaze, hidrolaze, liaze, izomeraze, ligaze.

* Produsele apicole pot fi/sunt surse de restabilire a deficitelor enzimatice, implicate în multe afecţiuni umane. În produsele apicole au fost identificate peste 800 de enzime. Produsele apicole oferă inclusiv biomolecule precursoare din care organismul poate sintetiza enzime.

*Antioxidanţii prezenţi (sau de care are nevoie) în organismul uman, ca și alte substanțe cu rol antiinflamator, antiviral, antitumoral etc.:

1) își îndeplinesc propriile roluri biologice;

2) prezintă avantajul sinergiei de prezență și de acțiune, susținându-se și potențându-se reciproc etc.

* Antioxidantii apicoli sunt identici ca număr, biostructură și funcții cu cei din organismul uman:

* SOD, catalaza, glutation peroxidaza, glutation transferaza, glutation, vitaminele A, C, E; 

* Se, albumina, glucoza, taurina, flavonoizii, polifenolii, acidul fitic-implicaţi în oxidoreducere.

* vitamine cu rol în imunitate: A, D, E, B1, B2, B3, B6, B6, B8, B12, C.

* Colina, carnitina, mioinozitol, ubiquinone;

* Ca, Mg, P, Na, Cl, K, S, Fe, Zn, Cu, I, Cr, Co, Mn, Se, Mo, Bo, Ni;

* Albumina:  interzice formarea 1O2

                     leagă/complexează Fe; Cu.        

* Fosfolipaza A, Melitina.

*MCDP-peptidăde 100 de ori mai antiinflamatoare decat cortizolul.

* 10-hidroxi-2-decenoic: antitumoral, necrozant

* Taurina-aminoacid : sinergic cu vit.C

* Bioflavonoizi:crizina, galangina,  apigenina,  izosakuronetina, beteolina, tectocrizina, pinocembrina etc.etc.

* CAPE, ester fenetilic al acidului cafeic etc.

*Glicoproteinele, glicolipidele, metalo- proteinele, flavoproteinele etc. din organismul uman.

* Glicoproteinele, glicolipidele, metaloproteinele, flavoproteinele apicole etc., sunt identice în produsele apicole și în apiterapice :ca biomolecule complet elaborate, dar și ca biomolecule precursoare, din care organismul le poate sintetiza.

*Hormonilor umani le corespund

* Hormoni apicoli ca:

- biomolecule biocompatibile direct biodisponibile

  (somathormoni, somatostatina, estrogeni, androgeni)

-biomolecule ale subsatanțelor precursoare ale hormonilor umani, ca pre-pro-hormoni și pre-hormoni, necesari biosintezei lor în organismul uman.

*Aciziinecesari organismului uman

*Ca biomolecule direct utilizabile, dar și ca:

-biomolecule precursoare ale acestora;

- acizi care un pot fi sintetizați,10-hydroxi-2-decenoic (10HDA), antitumoral, imunomodulator etc.

* Gammaglobulina – decelată prin electroforeza proteinelor serice.

*Gammaglobulina- ca biomolecule direct utilizabile, cu rol important imunomodulare.

* Gliconeogeneza fiziologică implică prezenţa enzimei glucozo-6-fosfatază.

*Glucozo-6-fosfataza: biomolecule direct utilizabile;

prezintă o importanță majoră,  îndeosebi in cazurile de insulinorezistență.

*Factori insulin-like

*Vitaminle B8, E, C; mineralele: Se; Zn ;Vn;Cr.; factorii insulin-like se află îndeosebi in polen și în lăptișorul de matcă; albumina, în valori fiziologie, poate juca același rol.

*Albumina, proteinămajoră a plasmei/serului

*Albumina se află în produsele apicole in forme biologice identice celei umane, dar și ca prealbumină. Apiterapicele oferă și aminoacizii necesari biosintezei umane a acestei proteine de o importanță majoră.

(Adaptare după: Caillas A., 1975 ; Greceanu A. et al., 1989; Andrițoiu V., 1995, 1999,2001, 2002, 2003,2004, 2005,2006, 2007, 2009, 2010; Andrițoiu C.V.  și Andrițoiu V., 2010; Terao J., 1999; Mărgitaș L.A., 1999;  2005; Mateescu C., 2005; Rusu I., 2007; Moldoveanu E. et al.,2001 etc.).

Tabelul de mai sus poate părea prea lung, prea stufos și, posibil, plicticos de parcurs. Nu vrem să contrazicem pe nimeni. Cuprinsul tabelului însă, nu este decât o minimă înșiruire a biomoleculelor apicole, în încercarea de a oferi, fie și palidă, o idee privind complexitatea biochimică a produselor apicole.

<< Inapoi la Cuprins Citeste mai departe >>
Copyright ©2010 - 2024 Apitherapy. Toate drepturile Rezervate. | Site realizat de servicii.IT