Limba:      
Cap.III. CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA APITERAPIEI

 

            Atunci când abordez o astfel de temă, privind contribuția noastră la dezvoltarea apiterapiei, pentru mine înseamnă o rememorare, o sinteză a mult-puținului pe care l-am pus personal la temelia apiterapiei, atât ca știină teoretică medicală, cât și ca practică clinică. Pentru fiul meu, medicul apiterapeut Călin Vasile Andrițoiu, doctor în științe medicale, care acum face studii post doctorale,  toate acestea înseamnă o rezumare a ceea ce a făcut până acum, dar și un proiect pentru viitor. Acum, când scriu aceste rânduri, medicul Călin Vasile Andrițoiu, în cadrul temei studiilor post doctorale – referitoare la polimerii apicoli – se află în Franța unde, la un institut specializat, face cercetări privind aminoacidul arginină și enzima arginază. Prin urmare, începutul are continuare. Astfel, apiterapia este, pentru noi, nu numai un început și un prezent. Are și un viitor.

            Contribuțiile noastre la dezvoltarea apiterapiei s-au desfășurat în următoarele direcții:

a) realizarea de lucrări științifice în cadrul învățământului medical superior pentru obținerea titlurilor de master și doctor în științe medicale;
b) activitate didactică, de predare a cunoștințelor teoretice din domeniul apiterapiei, dar și a rezultatelor cercetărilor fundamentale și clinice din acest domeniu al științei și practicii medicale clinice;
c) participarea la conferințe, simpozioane și congrese cu studii de apiterapie teoretică și practică originale, ca și publicarea acestora în compendii și reviste;
d) publicarea de cărți cu referire la apiterapia teoretică și clinică;
e) realizarea de apiterapice de concepție și producție proprie- în laboratoarele SC STUPINA SRL -, parte componentă a Apitherapy Medical Center; acestea sunt folosite numai în cadrul cabinetelor Apiregya Imunostim, iar rezultatele obținute în apiterapia clinică se datorează, în exclusivitate, întrebuințării acestora;
f) practicarea apiterapiei clinice în cabinetele Centrului de Apiterapie Medicală (o parte ilustrativă a cazuisticii clinice va fi prezentată în lucrarea de față);
g) facem propuneri, altele decât cele existente în teoria medicală actuală, privind modalitățile de abordare teoretică șiterapeutică a unor afecțiuni;
h) demonstrăm potențialul profilactic al apiterapiei în afecțiuni care încă nu au debutat, dar pot fi prognosticate pe baza interpretării corecte a investigațiilor medicale; sunt, spre exemplu, cazuri în care se pot anticipa afecțiuni ale copiilor, în funcție de valorile analizelor de laborator ale mamei în timpul sarcinii și lactației; demonstrăm, spre exemplu, faptul că debutul unor boli grave, cum sunt bolile autoimune ori cancerul mamar, poate fi prevenit etc.;
i) propunem introducerea unor noi analize în rândul analizelor medicale de rutină și argumentăm necesitatea lor atât în profilaxia, cât și în stabilirea protocolului terapeutic pentru un număr însemnat de afecțiuni; ne sprijim, orice propunere de acest fel, prin cazurile clinice pe care le vom prezenta, argumentele noastre întemeindu-se pe documente medicale pe care le vom cita, dar cu protejarea identității pacienților;
j) propunem adoptarea unor alte limite de referință - minim-maxim -, pentru un număr de valori considerate în prezent ca fiind normale de către laboratoarele de analize medicale; logica propunerilor noastre este clară: dacă valorile analizelor sunt normale, „normalitatea” lor ar trebui să excludă evoluția către boală și, evident, boala.
            O parte a acestor contribuții au mai fost discutate în cadrul unor conferințe, au mai fost publicate în studii și articole, au primit o formă riguros științifică în lucrările de dizertație pentru obținerea masteratelor, ca și în tezele de doctorat în științe medicale. Acestea însă, existând numai în exemplare unicat, au o circulație restrânsă.    
            În sinteza privind contribuțiile noastre efective la progresul apiterapiei, fiecare afirmație va fi susținută cu documente emise de Universitățile de Medicină și Farmacie, de Asociația Națională de Terapii Complementare (ANATECOR), ca și prin indicarea bibliografică a cărților, studiilor și articolelor publicate. La fel, activitatea noastră de apiterapie clinică, larg ilustrată în capitolul „Afecțiuni. Studii și cazuri clinice”, va fi argumentată prin susținerea fiecărui caz însoțit de documentele medicale prezentate de fiecare pacient, ante - și post apiterapie; acestea se află - și rămân - în baza de date a secției Apitherapy Medical Research, parte componentă a Apitherapy Medical Center. Documentele – altfel spus, dosarul fiecărui caz -, sunt emise de către laboratoarele de analize medicale, de către spitale și alte instituții medicale, din România sau din alte țări.
            Motivația acestei susțineri, a cazurilor clinice, cu documente medicale care nu sunt emise de noi, dar care să evidențieze starea pacientului înainte și după apiterapie, o considerăm necesară din două motive. Mai întâi, apiterapia fiind un domeniu medical nou, iar posibilitățile sale de intervenție în protecția sau redobândirea sănătății umane fiind puțin cunoscute, în intenția noastră este o modalitate de a atrage atenția lumii medicale asupra acesteia, atât ca teorie, cât și ca practică clinică. Chiar dacă a fost recunoscută ca făcând parte dintre competețele medicale, apiterapia își va ocupa locul cuvenit în rândul științelor medicale numai atunci când va fi introdusă, ca obiect de studiu, în programele de studii ale facultăților de medicină și farmacie. În al doilea rând, prezentăm cazuri de intervenție eficientă, în premieră, a apiterapicelor în afecțiuni care nu au fost niciodată abordate prin apiterapie. De asemenea, prezentăm obținerea unor rezultate care, nu numai prin apiterapie, ci și prin terapia alopată, sunt premiere medicale. Toate acestea, evident, pot fi credibile numai fiind susținute de documentele medicale aferente, incontestabile.  
            Noi sperăm că, în măsura în care contribuțiile noastre vor fi cunoscute și asimilate în țară și peste hotarele României, îndelungata noastră trudă va servi progresului apiterapiei. Cât de mult vor însemna aceste contribuții ?  Măsura lor exactă, credem, va consta și în contribuțiile teoretice privind valențele apiterapiei, dar mai ales în susținerea acestora cu rezultatele clinice obținute. Credem că, pe acestă cale, putem face, fie și numai încă un pas, înspre recunoașterea apiterapiei ca știință medicală.

<< Inapoi la Cuprins Citeste mai departe >>
Copyright ©2010 - 2024 Apitherapy. Toate drepturile Rezervate. | Site realizat de servicii.IT