Limba:      
IV.5.3.2.1. UN EXEMPLU DE SINERGIE CLINICĂ ÎN AUTOIMUNITATE

 

Este bine cunoscut rolul intervenției benefice, în cadrul răspunsului imun, a granulocitelor PMN pentru neutralizarea antigenelor exogene ori endogene.

Am fi putut alege orice altă exemplificare, privind alte boli, în care intervenția sinergică a complexului de substanțe bioactive conținute în apiterapicele produse de noi au un cert rol benefic. Am ales un exemplu din domeniul bolilor autoimune, în care intervenția PMN, unul dintre cele mai eficiente mijloace de acțiune ale organismului în injuriile provocate de autoanticorpii care se pozitivează prin acțiunea antigenelor, din două motive. Mai întâi pentru că bolile autoimune sunt într-o categorică ofensivă, afectând un număr din ce în ce mai mare de oameni. Al doilea motiv este acela al succeselor pe care, prin apiterapie, le-am obținut în cele mai diverse boli autoimune. În premieră medicală, prin apiterapie, am putut negativa autoanticorpii sintetizați ca urmare a acțiunii antigenelor exogene sau endogene. Faptul a fost posibil datorită cercetărilor pe care le-am întreprins privind dezordinile celulare determinate de autoimunitate, modul și substanțele de intervenție ale medicației atiinflamatorii steroidiene (AIS) și nesteroidiene (AINS). Acestea au fost coroborate cu studiul factorilor imunosupresori, imunomodulatori conținuți în apiterapice, care au potențialul de a interveni benefic în mecanismele autoimunității. Am dedicat potențialului imunomodulator al apiterapicelor un număr însemnat de studii deja publicate (vezi Anexa 1), precum și o teză de doctorat în științe medicale. Și în lucrarea de față apiterapia în bolile autoimune va ocupa un spațiu întins, nu numai datorită succeselor obținute în acest întins capitol al patologiei umane, ci și datorită unei alte premiere medicale care ne aparție: negativarea autoanticorpilor prin apiterapie. Prin îndelungate studii comparative, tot în premieră medicală, demonstrăm teoria apiprofilaxiei în bolile autoimune.

Acțiunea antigenică a PMN este stimulată de mediatori solubili de tipul citokinelor TNFα și IL-1β. Aceste celule cu granulații citoplasmatice – fiind sprijinite de un bogat echipament enzimatic și un mare număr de molecule de adeziune (ICAM) - în cooperare cu limfocitele T, B și celule prezentatoare de antigen (APC), intervin împotriva antigenului (prin fagocitare/pinocitare) și îl distrug. Având un înalt potențial oxidativ, eliberează mari cantități de RLO, degradând nu numai antigenele, ci și epitopii. După distrugerea antigenului, în eventuala absență a antioxidanților care le pot controla , limita și opri acțiunile, PMN continuă să elibereze enzime proteolitice și RLO, putând genera grave injurii, autoagresiune, autoimunitate, îmbătrînire prematură.

Apiterapicele produse de Apytherapy Medical Center intervin benefic în acest proces de protecție a imunității și/sau de prevenire a debutului autoimunității pentru că:

1) asigură sinergia de acțiune prin sinergia de prezență a unui număr important de substanțe care sprijină, dar și limitează acțiunile antiinflamatoare ale PMN;

2) asigură, tot sinergic, substanțele care pot proteja celulele învecinate față de eventualele acțiuni agresive ale PMN, care ar acționa nelimitat;

3) oferă  toate substanțele necesare pentru reconstrucția celulelor posibil distruse.

Reamintim faptul, de o importanță majoră îndeosebi pentru organismele al căror metabolism este deficitar, că această ofertă are caracterul de dulalitate: cuprinde atât subsatnțele primare, precursoare necesare, din care organismul poate sintetiza substanțele de care are nevoie, dar și o multitudine de biomolecule preformate, compatibile, direct disponibile organismului care luptă să-și mențină sau să-și redobândească imunitatea.

Într-o scurtă și incompletă sinteză a raporturilor apiterapice-PMN-imunitate fiziologică, putem reține câteva aspecte semnificative ale intervenției apiterapicelor în reglarea funcțiilor antiinflamatoare ale acestora, apiterapicele conținând:

1) substanțe care contribuie la reglarea homeostazică a funcțiilor măduvei osoase, în care sunt sintetizate și își încep maturizarea PMN, de unde ajung, prin fluxul sanguin și diapedeză, la locul afectat de antigene;

2) conțin substanțe care facilitează locomoția PMN la locul afectat;

3) conțin toată gama de enzime care alcătuiește bogatul și variatul echipament enzimatic proteolitic-oxidativ al PMN;

4) conțin toți antioxidanții cunoscuți în științele medicale, inclusiv toate enzimele care controlează, limitează și opresc activitatea PMN după neutralizarea antigenului1, acestea având și rolul de a inactiva RLO, prevenind producerea leziunilor cu distrugerea propiilor celule și țesuturi;

5) conțin toate substanțele primare precursoare ale glicoproteinelor, dar și glicoproteine ca biomolecule direct disponibile, contribuind la sinteza anticorpilor care, biochimic, sunt glicoproteine și au sarcini importante în imunitatea fiziologică umană;

6) conțin toate substanțele care contibuie la reconstrucția celulelor eventual distruse, atât ca materie primă pentru biosinteza proprie, cât și ca biomolecule: aminoacizi, lipide, glucide, minerale solubilizate, aminoacizii ADN și ARN, factori de creștere etc.etc.;

Apropiindu-ne de subiectul temei de față, alăturăm celor de mai sus afirmația - pe care o susținem cu rezultatele cercetărilor clinice -, privind importanța albuminei și a restabilirii raportului fiziologic A/G, în interdependență cu calciul seric ionic, atât în interzicerea debutului afecțiunilor inflamatorii, cât și în neutralizarea proceselor autoimune.

 

Tabel nr. 5.  Intervenția apiterapicelor în acțiunile granulocitelor polimorfonucleare (PMN).

Susțin/interzic deplasarea PMN la locul infecției

Susțin acțiunea PMN de degradare a antigenului la locul afectat

RLO produși de     acțiunea oxidativă a PMN

Protejează celulele față de RLO/ ajută reconstrucția celulară

-Glicoproteine-pentru sinteza anticorpilor

-Acid arahidonic - pentru sinteza leucotrienelor și prostaglandinelor

-Aminoacizi-pentru sinteza unor compuși moleculari ( ca fMLP,  metionină, leucină, fenilalanină).

-Albumina:

   a)rol de transport al substanțelor bioactive;

   b)interzice debutul autoagresiunilor

-Ca2+:

   a) susține sinergic acțiunile albuminei

   b)hipocalcemia  ionică favorizează sinteza autoanticorpilor, hipoalbuminemia și debutul autoimunității.

*Enzime lizozomale

*Proteinaze-elastaza,

 colagenaza, catepsina G

*Hidrolaze acide de

  tipul glicuronidazelor,

   glicerofosfatazelor etc.

*Oxidaze- de tipul NADPH-oxidază-cu sursa de formare în acid nicotinic și flavoproteine: inițiază oxidarea.

*Holoproteine și hetero- proteine care formeazăcomplexe molecularepe suprafata PMN saupe cea a celulelorafectate.

Prin metabolism oxidativ generează:

O2-  –superoxid anion

H2O2–peroxid de hidrogen

1O2- oxigen singlet

OH–radicalul hidroxil

ROO-  -peroxiradical

HOCl – acid hipocloros, produs in prezența MPO  

1)Controlează/limitează acțiunea PMN:

-Superoxid dismutaza

-Catalaza

-Glutation

-Glutation peroxidaza

-Glutation transferaza

-Glucocorticoizii apicoli, bine reprezentați în

CENTAUR I, II, III

-Albumina-interzice sinteza 1O2

-Ca2+-susține inclusiv  acțiunile biologice ale albuminei

-Alți antioxidanți

2)Steroizi apicoli  antiinflamatori

3)Toate substanțele  pentru protecția  și/sau reconstrucția  celulară.

(Adaptare după Andrițoiu V., 2006, 2012; Andrițoiu și Andrițoiu, 2010)   

Imunologul Andrei Olinescu apreciază faptul că, față de orice altă terapie, administrarea sistematică a enzimelor superoxid dismutază (SOD) și catalază în cazurile de autoagresiune, reprezintă “singura terapie eficace” (Olinescu, 2005).

Este bine știut, SOD și catalaza sunt ubicuitare în produdele apicole, ca și în apiterapicele A.M.C. SOD, ca enzimă oxidoreducătoare, catalizează reacția de dismutare a radicalului superoxid, cu formare de apă oxigenată, limitând acțiunile agresive ale RLO:

O2- + O2- + 2H+ = H2O2 + O2

Apiterapicele oferă nu numai SOD ca biomolecule direct active, ci si mineralele Cu, Zn și Mn necesare biosintezei organice a acestei enzime. Acțiunea antioxidantă a SOD este susținută, în sinergie de prezență și de acțiune de catalază, o enzimă cu structură de hemoproteină, cu un rol important în descompunerea H2O2 care se formează în peroxizomi:

2H2O2 = 2H2O + O2

Apiterapicele oferă biomolecule de catalază, dar și Mn necesar biosintezei sale în organismul uman. Sinergia de prezență și de acțiune a SOD și a catalazei, între ele dar și cu alte bioelemente, este mult mai cuprinzătoare.

Glucocorticoizii apicoli, bine reprezentați în apiterapicele A.M.C., au o importantă acțiune antiinflamatoare, fără a prezenta vreunul din inconvenientele corticoterapiei cu corticosteroizi de sinteză farmacochimică.  Acționând sinergic cu PMN, limitează atragerea lor în număr prea mare la locul inflamației prin propria lor acțiune antiinflamatoare, reducând atât cantitativ RLO, cât și timpul de expunere a organismului la acțiunile lor. Pe lângă acțiunea antiinflamatoare directă, stabilizează membranele lizozomale, previn eliberarea enzimelor cu  acțiune hidrolitică,  supresează fagocitoza și activarea limfocitelor T, scad sinteza de IL-1, crescând în schimb sinteza de lipocortină (anexina I) - inhibitoare a fosfolipazei A2, care are ea însăsi acțiune antiinflamatoare.

Vitamina A, în sinergie cu vitaminele C și E, ca și cu unii ioni metalici, participă la oxidoreducerea RLO. Troponina acționează sinergic cu vitamina C etc.etc.

__________________________

1 - Am prezentat o sinteză mai cuprizătoare privind antioxidanții apicoli, la Conferința Internațională de Biologie Moleculară și Celulară care a avut loc la Iași, în 7-10 iunie 2006: “ Factori antioxidanți, antivirali și antitumorali existenți în produsele apicole”.

<< Inapoi la Cuprins Citeste mai departe >>
Copyright ©2010 - 2024 Apitherapy. Toate drepturile Rezervate. | Site realizat de servicii.IT